Hy-Care® wielofunkcyjny płyn do pielęgnacji soczewek kontaktowych nie jest aktualnie dostępny

Rozpoczęliśmy dobrowolne wycofywanie z rynku wielofunkcyjnego płynu do pielęgnacji soczewek kontaktowych Hy-Care®(butelki o pojemości 60ml, 100ml, 250ml, 360ml oraz 380ml).

Nasz dział kontroli jakości zaobserwował, że w niektórych okolicznościach produkt może nie oferować właściwego poziomu dezynfekcji związanego z wysokim poziomem określonego typu drożdży. Mimo, że nie otrzymano żadnych skarg i nie pojawiły się potwierdzone przypadki niewłaściwego poziomu dezynfekcji, działaniem tym kieruje potrzeba zachowania ostrożności.

Informacja dla użytkowników wielofunkcyjnego płynu do pielęgnacji soczewek kontaktowych Hy-Care®

Prosimy wejść na stronę www.CVrecall.expertinquiry.com aby uzyskać informację o tym, co zrobić oraz instrukcję na temat zwrotu kosztów.

Jest bardzo istotne, aby Państwo nadal czyścili i dezynfekowali swoje miękkie soczewki kontaktowe. Prosimy o zaprzestanie używania oraz pozbycie się wielofunkcyjnego płynu do soczewek kontaktowych Hy-Care® gdy znajdą Państwo alternatywny płyn wielofunkcyjny. Prosimy o zachowanie butelki w celu otrzymania refundacji kosztów poprzez stronę dotyczącą wycofania produktu.