Aberracje optyczne to wady którymi obarczone są soczewki, zespoły elementów optycznych oraz zwierciadła polegające na deformacji uzyskanego obrazu czyli zniekształceniach, pogorszeniach ostrości lub niepożądanych zmianach barwnych. Najczęstszą aberracją spotykaną wśród użytkowników soczewek kontaktowych i okularów jest aberracja sferyczna polegająca na różnych długościach ogniskowania promieni świetlnych ze względu na ich lokalizację pomiędzy środkiem a peryferiami soczewki okularowej lub strefy optycznej soczewki kontaktowej skutkiem czego jest spadek ostrości obrazu w całym polu widzenia.